Replies
0
Voices
1
FyT team

Comportamentul unui leader eficient se referă la:
• Elaborează o strategie vizionară de schimbare organizaţionala;
• Inspiră încredere şi respect membrilor grupului;
• Stabileşte expectanţe înalte pentru membrii grupului;
• Stimulează prin exemplu personal;
• Demonstrează încredere în forţele proprii;
• Construieşte un climat de încredere şi siguranţă în grup;
• Menţine interacţiunea eficientă ;
• Încurajează grupul în direcţia perfecţionării;
• Stabileşte ţelurile grupului ;
• Conferă identitate grupului.