Lider de productie - Acoustic density

Atitudine, vointa, caracter, comunicare, creativitate, inovare, gandire analitica, pragmatic, atent la detalii, deschis, team spirit

Descrierea postului

Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei, in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei.

Obiectivele postului

Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere al  productiei in conformitate cu politicile si strategia firmei.
Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii de producti.

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

 • Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.
 • Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.
 • Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.
 • Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de  asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie.
 • Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari.
 • Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea, cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.
 • Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii.
 • Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii.
 • Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente.
 • Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie.
 • Elaboreaza proiectul planului de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului, in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati.
 • Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor.
 • Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie.
 • Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
 • Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.
 • Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
 • Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Descrierea responsabilitatilor postului

- Privind relatiile interpersonale / comunicarea

 • Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.
 • Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala.
 • Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.
 • Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.
 • Fata de echipamentul din dotare
 • Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.
 • Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine.
 • Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
 • Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
 • In raport cu obiectivele postului
 • Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite.
 • Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca.
 • Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie.
 • Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.
 • Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie.
 • Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate.
 • Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
 • Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.
 • Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.
 • Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
 • Privind securitatea si sanatatea muncii
 • Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subord

- Privind regulamentele / procedurile de lucru

 • Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.
 • Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine.
 • Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.

Conditiile de lucru ale postului

 • Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.

Conditiile materiale

 • Lucreaza ocazional in conditii de sectie de productie: zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute etc.
 • Deplasari rare, participari la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.
 • Are birou propriu;
 • Conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil,  laptop.

Conditii de formare profesionala

 • Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.
 • Gestioneaza bugetul alocat firmei pentru activitatea de productie, lucrari de investitii, de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.

Perioada de evaluare a performantelor

 • Bianual